Disputation Eva Linghede

Tid: 13 dec kl 13:00 - 16:00, 2019

Plats: GIH:s aula

Fredagen den 13 december disputerar Eva Linghede med sin avhandling i idrottsvetenskap. Avhandlingens titel är "Glitch i Idrottslandet – en kritiskkreativ undersökning av queeranden inom svensk idrott(svetenskap)".

Den här avhandlingen handlar om glitchande idrottare och om ett glitchande sätt att idrottsvetenskapa. Den handlar om idrottare som queerar traditionella köns- och heteronormer och om metoder och framställningsformer som queerar en vetenskaplig (skriv)genre.

Opponent är professor Fiona Dowling vid Norges Idrottshøgskola

Handledare professor Håkan Larsson och professor Karin Redelius vid GIH

Betygsnämnden består av:

  • Professor Sigmund Loland, GIH
  • Docent Kim Wickman, Umeå universitet
  • Docent Lucas Gottzén, Stockholms universitet

Läs mer om avhandlingen i DiVA

Alla är varmt välkomna!