Disputation Daniele Cardinale

Tid: 15 nov kl 09:00 - 12:00, 2018

Plats: Aulan, GIH

Torsdagen den 15 november 2018 klockan 9:00 disputerar Daniele Cardinale i idrottsvetenskap. Avhandlingens titel är "The significance of mitochondrial respiratory function in regulating oxygen uptake and perfomance in humans", eller på svenska "Mitokondriens roll för att bestämma syreupptag och prestation hos människa".

Avhandlingen ger användbar information för framtida forskning om olika faktorer som kan påverka mätningen av mitokondriell oxidativ funktion, visar nya faktorer som reglerar syreförbrukningen under träning och framhäver vikten av att upprätthålla en god mitokondriell funktion.

Opponent är professor David Bishop, Victoria University, Institute of Sport, Exercise & Active Living, Australien.

Huvudhandledare är docent Filip Larsen, GIH och bihandledare är Robert Boushel, Jose Calbet och Toni Arndt.

Betygsnämnden består av:

  • Fil. dr. Malou Friederich Persson, Uppsala universitet
  • Professor Peter Schantz, GIH
  • Professor Jostein Hallén, Norges Idrettshøgskole

Läs mer om avhandlingen i publikationsdatabasen DiVA.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!