Disputation Amanda Ek

Tid: 7 feb kl 09:00 - 12:00, 2020

Plats: GIH:s aula

Fredagen den 7 februari disputerar Amanda Ek med sin avhandling. Avhandlingens titel är "Betydelsen av fysisk aktivitet hos personer med hjärtsjukdom".

Den här avhandlingen handlar om levnadsvanan vad gäller fysisk aktivitet för personer som drabbats av hjärtsjukdom. Avhandlingen består av tre delar som beskriver hur sjukvårdskonsumtion och död varierar med grad av fysisk aktivitet före och efter insjuknandet. Ett delarbete studerar hur sjukvårdspersonal arbetar med levnadsvanor i denna grupp individer.

Opponent är professor Joep Perk vid Linnéuniversitetet.

Huvudhandledare är docent Örjan Ekblom vid GIH och bihandledare professor Mats Börjesson vid Göteborgs universitet och högskolelektor Lena Kallings vid GIH.

Ordförande för disputationen är professor Abram Katz vid GIH.

Betygsnämnden består av:

  • Docent Patrik Wennberg, Umeå universitet
  • Professor Claes Held, Uppsala universitet
  • Docent Erika Franzen, Karolinska Institutet

Läs mer om avhandlingen i DiVA

Alla är varmt välkomna!