Almedalens politiska vecka

Tid: 4 jul kl 14:00 - 16:00, 2018

Plats: Hästgatan 12 i Visby

GIH är med i den politiska veckan Almedalen som äger rum i Visby på Gotland. De två seminarierna genomförs på onsdagen den 4 juli klockan 14:00 och 15:00 på Hästgatan 12.

Det första seminariet som börjar klockan 14:00 har rubriken "Vem tar ansvar för att förebygga välfärdssjukdomar i sjukvården". Här diskuteras att barn och ungdomar rör sig mindre, stillasittandet och den psykiska ohälsan ökar dramatiskt. Studier visar att fysisk aktivitet bidrar till inlärning i skolor, minskar risk för välfärdssjukdomar, ökar välbefinnandet och är hälsoekonomiskt. Fysisk aktivitet är även lika effektiv som KBT eller läkemedel vid måttligt deprimerade vuxna. Dessutom är fysisk aktivitet så kostnadseffektiv att det bör vara en standardbehandling i sjukvården för patienter med förhöjd risk för välfärdssjukdomar.

Fysisk aktivitet på recept, FaR, förebygger och behandlar många sjukdomar. Ändå skrivs det ut för få trots att Socialstyrelsens rekommendationer från 2007 uppmanar hälso- och sjukvården att i sina samtal om levnadsvanor lyfta fram FaR. GIH har inrättat en Friskvårdslotsmottagning som underlättar för de som fått FaR och hjälper dem att bli mer fysiskt aktiva via egenaktivitet eller hos någon friskvårds- och idrottsaktör.

Det andra seminariet börjar klockan 15:00 och har rubriken "Vem tar ansvar för idrottarens hälsa". Här utgår det från en avhandling gjord vid GIH som visar att tio procent av alla anmälda skador leder till bestående besvär för idrottaren och de flesta är under 25 år. Uppgiften är baserad på 1,1 miljoner licensierade idrottare i olika åldrar som finns i Folksams idrottskadedatabas. Även en studie vid riksidrottsgymnasier visar att tre av tio unga elitidrottare går skadade varje vecka.

I Sverige har idrotten officiella policyer gällande doping, droger och tobak, men det saknas riktlinjer för hur man ska arbeta med att förebygga skador inom idrotten och vem som har det yttersta ansvaret.

Då det är valår kommer GIH att skicka frågor till alla de politiska partierna och vad gäller seminariet om idrottsskador skickas de även till utvalda idrottsförbund.