Två GIH-studier nämns i SvD

Nyheten publicerad | 2020-01-21

Linda Bakkman har i SvD hänvisat till två studier som genomförts vid GIH. Den ena visar att hälften av svenskarna har en ohälsosamt dålig kondition. Den andra om att det räcker med aktiv arbetspendling på fem minuter per dag för att nå resultat.  

Studien om kondition och svenska befolkningen är gjord på över 260 000 deltagare mellan åren 1995 och 2015. Linda informerar här om att hälften av svenskarna har en hälsosamt dålig kondition och att det är en 20-procentig ökning sedan mitten av 1990-talet. Under samma period har den genomsnittliga konditionen försämrats med elva procent. Här stod unga män för den största försämringen.

Den andra studien är om aktiv arbetspendling där Linda skriver att efter 5-19 minuter gynnas hälsan. Den som cyklar, promenerar eller joggar en halvtimme fram och tillbaka till jobbet får ihop 300 motionstimmar per vecka. Det bidrar till en minskad risk för hjärt- kärlsjukdom. Störst minskning av risk vid fysiskt aktiv arbetspendling såg man bland män, medelålders och personer med stillasittande jobb.

Om du är prenumerant kan du logga in på följande länk till SvD