Stillasittande på fritiden och arbetet har olika samband med mental ohälsa

Nyheten publicerad | 2020-05-20

Ny forskning visar att mycket stillasittande på fritiden ökar risken att uppleva depressions- och ångestsymtom, medan mycket stillasittande på arbetet inte visar samma starka samband. Personer som ofta gör avbrott i sitt stillasittande på fritiden upplever mer sällan symtom av depression och ångest. Detta visar två nya studier från GIH och Karolinska Institutet.

Flertalet tidigare studier har visat på ett samband mellan stillasittande och risken att drabbas av bland annat hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Däremot finns mindre forskning kring sambandet mellan stillasittande och mental ohälsa.

I två studier undersöktes sambandet mellan stillasittande och förekomsten av symtom av depression och ångest. Båda studierna baserades på män och kvinnor mellan 18 och 74 år som genomgått en Hälsoprofil enligt HPI Health Profile Institute mellan åren 2017-2019. Deltagarna har fått svara på frågor om hur mycket de sitter på fritiden och på arbetet, hur ofta de gör avbrott i sittandet och hur ofta de upplever oro, nedstämdhet eller ångest.

Läs hela pressmeddelandet