Professor Björn Ekblom om "Det öppna fönstret"

Nyheten publicerad | 2020-04-08

Bild på Björn EkblomI webbtidningen Idrottsforskning.se finns en artikel om träning under coronakrisen och om "Open Window Theory". Den beskriver hur teorin både får medhåll och ifrågasätts. Här beskrivs en studie som professor Björn Ekblom tagit fram och som ifrågasätter denna teori.

Här framkommer att en forskare vid namn David Nieman i mitten av 1990-talet lanserade en teori att "det öppna fönstret" innebär att kroppen är mer mottaglig för infektioner direkt efter ett träningspass eller en tävling. Anedningen till att det kallades för "det öppna fönstret" var för att då kunde virus flyga in i den intet ont anade idrottarens kropp. Här är tiden avgörande – dels för hur länge idrottare tränade och hur länge träningspasset var.

Forskare har sedan dess förtydligat denna teori och haft olika åsikter. En av dessa är professor Björn Ekblom vid GIH. Han har genomfört relevanta studier kopplat till immunförsvar och infektionsrisk på 1 700 maratonlöpare i olika åldrar. Via enkäter har han undersökt infektionsrisken tre veckor före och tre veckor efter Stockholm Marathon. Resultatet visade en marginell ökning av antalet infektioner efter loppet, vilket skulle tala emot "Open Window Theory". Majoriteten av de som blivit sjuka efter loppet hade tidigare varit sjuka någon gång veckorna innan loppet. Detta gällde även de löpare som sprang fortare under tävlingen än på sina träningspass.

Slutsatsen av Björn Ekbloms studie är att för de löpare som springer fortare än man är tränad för eller har tidigare haft en infektion i kroppen ökar risken för infektioner.

Läs artikeln på Idrottsforskning.se