Ny bok 2020: Football Psychology: From Theory to Practice

Nyheten publicerad | 2020-01-07

Ny bok 2020: Football Psychology: From Theory to Practice. Från GIH har Göran Kenttä bidragit med ett kapitel.

Bild på boken Football Psychology

Om boken

Boken kartlägger psykologin kring att lära sig, spela och coacha fotboll. Den erbjuder en omfattande analys av nyckelfaktorer inom fotbollspsykologi som personlighet, motivation, kognition och känslor, coaching och lagets betydelse, psykologiska färdigheter för prestationsförbättring och utveckling av ungdomsspelare.

Med bidrag från en rad internationella forskare ger varje kapitel en översikt över relevant litteratur, viktiga teorier, exempel från verkligheten och reflektioner kring hur kunskapen kan tillämpas i praktiken. Boken som är indelad i fyra avsnitt täcker in ett brett spektrum av ämnen som är relevanta inte bara för coachning och prestation utan också för personlighetsutveckling och hälsofrämjande.

Läs mer om boken på Routledges webbplats

Författare från GIH