Elin Ekblom Bak om att det finns två pandemier

Nyheten publicerad | 2020-04-28

Bild på Elin Ekblom BakElin Ekblom Bak uttalar sig i Svenska Dagbladet om att coronakrisen har två pandemier.
Den ena är att stillasittandet har ökat när vi arbetar hemifrån, men om vi bryter denna trend kan vi motarbeta att fler hamnar i riskgrupper för framtida virusepidemier.

Det finns en risk att många i mindre utsträckning tränar med andra och de minskade vardagsaktiviteterna kan ha stor betydelse för folks hälsa. Samtidigt finns en stor kreativitet för att träna och röra på sig när vi delvis är isolerade. Vi kan göra virtuella löptävlingar, använda personliga tränare på Youtube, danspass och pausgympa.

Risken är att detta attraherar de som idag redan rör på sig och en stor utmaning är att nå dem som vanligtvis inte är aktiva. De som lever med kroniska sjukdomar kan få allvarliga symtom. Samtidigt kan många sjukdomar förebyggas med fysisk aktivitet. Om fler rör på sig kan vi förebygga fler kroniska sjukdomar. Kanske det kan bidra till att färre tillhör riskgrupper vid framtida virusepidemier.

Läs hela artikeln i SvD