Sigmund Loland ny gästprofessor

Nyheten publicerad | 2019-05-17

Sigmund Loland är professor inom sportfilosofi, sport och etik vid Norges Idrottshögskola. En anledning till att han valde att tacka ja till att bli gästprofessor är bland annat för att GIH är en stor institution som varit banbrytande i sin historia.
– Det är världens äldsta idrottshögskola och GIH befinner sig idag på en tydlig utvecklingsresa, säger Sigmund Loland.

Sigmund Loland har varit rektor vid Norges Idrottshögskola från 2005 till 2013. Han har varit president i European College of Sport Science och är medlem i World Anti Doping Agencys etiska råd, WADA. Han har även skrivit ett flertal böcker inklusive en monografi om fair play-idealet och en redigerad artikelsamling om idrottares upplevelser av skador och smärta. Förutom att han är gästprofessor vid GIH har han även varit gästprofessor vid Stanford University, University om Southern California och vid universiteten i Leuven och Gent i Belgien. Han har dessutom fått utmärkelsen för sin forskning som IAPS Distinguished Scholar Award och är International Fellow i American Academy of Kinesiology and Physical Education.
– Det är en stor ära för GIH att ha Sigmund Loland som gästprofessor. Hans kompetens kommer att bidra starkt till vår forskning inom idrott och etik, säger Per Nilsson, rektor vid GIH.

Läs hela pressmeddelandet