Örjan Ekblom om att svenska barn rör på sig för lite

Nyheten publicerad | 2019-11-25

Bild på Örjan EkblomBakgrunden till uttalandet är en rapport från WHO där de jämfört barns fysiska aktivitet över hela världen. Här framgår det att Sverige är det land i Norden där barn rör sig minst... Så få som åtta svenska barn av tio rör på sig för lite – en siffra som försämrats den senaste 15 åren. I Finland däremot går utvecklingen i motsatt riktning.

Docent Örjan Ekblom poängterar att denna studie visar återigen att en majoritet av barn och unga inte når rekommendationerna:
– Flera studier har på senare år visat att stillasittande i sig inte är ett stort hälsobekymmer, utan det är avsaknaden av fysisk aktivitet för barn och unga.

År 2001 var 83,6 procent av svenska ungdomar fysiskt inaktiva och 15 år senare hade andelen ökat till 84,7 procent. Här var tjejerna mindre aktiva – som i nästan alla andra länder. Finland däremot har 15 år senare gått från 78,2 procents inaktivitet till 75,4 procent. En förklaring till detta, enligt Örjan Ekblom, är att Finland sedan många år har ett systematiskt arbete.
– De har kommit längre i att planera och genomföra fysiska aktiviteter. Sverige saknar en nationell handlingsplan för fysisk aktivitet.

Läs hela artikeln i DN