Ny rapport 2019: Idrotten och (o)jämlikheten: i medlemmarnas eller samhällets intresse?

Nyheten publicerad | 2019-06-12

Ny rapport 2019: Idrotten och (o)jämlikheten: i medlemmarnas eller samhällets intresse? Christine Dartsch, Johan R Norberg & Johan Pihlblad är redaktörer. Från GIH har Bengt Larsson deltagit som författare.

Bild på boken Idrotten och (o)jämlikheten

Om rapporten

Rapporten är en analys av ojämlikheten inom föreningsidrotten. Den belyser hur förutsättningarna att föreningsidrotta skiljer sig åt mellan barn och ungdomar i Sverige beroende på inkomst, utbildningsbakgrund, härkomst, kön och bostadsort. Boken ger också perspektiv på hur idrottsrörelsen arbetar med jämlikhetsfrågor, och på dess förmåga att hantera komplexa samhällsproblem.

Rapporten är en del av CIF:s uppföljning av statens stöd till idrotten 2018.

Läs mer om rapporten på Centrum för idrottsforsknings webbplats

 

Författare från GIH