Ny rapport 2019: De upplevda landskapen för cykling: Påverkan på hälsan

Nyheten publicerad | 2019-05-03

Ny rapport 2019: De upplevda landskapen för cykling: Påverkan på hälsan. Peter Schantz från GIH är författare till rapporten.

Bild på rapporten De upplevda landskapen för cykling

Om rapporten

Riksdagens transportpolitiska mål är att transportsystemets utformning, funktion och användning ska ”bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa” (Näringsdepartementet 2009). Ett sätt att verka för det är att stimulera till mer av cykling, och säkerställa att den kan ske i trygga, attraktiva och säkra färdvägsmiljöer. Sedan 2017 finns även en nationell cykelstrategi till stöd för en sådan utveckling.

Rapportens huvudsakliga mål är att bidra till en ökad förståelse och kunskap om dels färdvägsmiljöers betydelse för cykling, hälsa och välbefinnande, dels hur de kan studeras för såväl trafik-, stads- och folkhälsoplanerares behov som i ett vetenskapligt sammanhang.

Ladda ner rapporten i fulltext

Författare från GIH