Ny bok 2019: The Palgrave Handbook of Masculinity and Sport

Nyheten publicerad | 2019-09-18

Ny bok 2019: The Palgrave Handbook of Masculinity and Sport. Från GIH har Håkan Larsson bidragit till ett kapitel.

Bild på boken The Palgrave Handbook of Masculinity and Sport

Om boken

Under de senaste två decennierna har det skett en snabb omvandling av maskuliniteter i västvärlden, till stor del möjliggjord av minskad kulturell homofobi. De betydande förändringarna i uttrycket för maskulinitet, särskilt bland yngre generationer av män, har varit särskilt tydliga i herrlagssporter, där en alltmer diversifierad och inkluderande kultur tagit form.

Denna handbok bygger på arbetet av ett brett spektrum etablerade och framväxande internationella forskare vilka ger en omfattande och tvärvetenskaplig analys av den samtida relationen mellan maskulinitet och idrott. Boken täcker in en rad områden inklusive historia, media, kön, sexualitet, ras, våld och fandom och hur dessa aspekter påverkar en rad olika sporter över hela världen.

Läs mer om boken på Palgrave Macimillians webbplats

Författare från GIH