Ny bok 2019: Professional advances in sports coaching: research and practice

Nyheten publicerad | 2019-01-18

Ny bok 2019: Professional advances in sports coaching: research and practice. Richard Thelwell och Matt Dicks är redaktörer. Från GIH har Göran Kenttä bidragit som författare.

Bild på boken

Om boken

Trots att akademiska studier om coachingvetenskap ökat på kort tid, finns det brist på underlag om progressionen inom själva tränarprofessionen, särskilt vad gäller de stora utmaningar som tränare möter. Boken Professional Advances in Sports Coaching utgör en viktig samling av den mest innovativa och aktuella forskningen kring professionella frågor inom idrottsträning och coachingpsykologi.

Läs mer om boken på Routledges webbplats

 

Författare från GIH