Ny bok 2019: Mindfulness and Acceptance in Sport: How to Help Athletes Perform and Thrive under Pressure

Nyheten publicerad | 2019-09-25

Ny bok 2019: Mindfulness and Acceptance in Sport: How to Help Athletes Perform and Thrive under Pressure. Från GIH har Göran Kentää bidragit till ett kapitel.

Bild på boken Mindfulness and acceptance in sport

Om boken

Mindfulness- och acceptansbaserade metoder som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Mindfulness Acceptance Commitment (MAC) har fått ökad spridning bland idrottspsykologer som arbetar med elitidrottare. Acceptansbaserade, kognitiva beteendemetoder inom idrottspsykologin framhäver att undertryckande av tankar och kontrolltekniker kan utlösa en metakognitiv skanningsprocess, och att överdriven kognitiv aktivitet fokuserad på annat än det som är relevant för uppgiften (självfokuserad uppmärksamhet som att försöka förändra tankar) stör prestationen.

Med utgångspunkt i detta perspektiv blir syftet med idrottspsykologernas insatser inte att hjälpa idrottarna att engagera sig i för ändamålet fruktlösa uppgifter som att hantera och kontrollera sitt inre liv, utan snarare att arbeta för att öka idrottarnas vilja att acceptera sina negativa tankar och känslor i strävan efter att nå de uppsatta målen. Viktiga aspekter av sådana insatser inkluderar att lära idrottarna att öppna upp och acceptera, att medvetet engagera sig i nuet och att hjälpa idrottarna att formulera sina värderingar och engagera sig i aktiviteter som stödjer dessa värderingar.

Målet med Mindfulness och Acceptance in Sport: How to Help Athletes Perform and Thrive under Pressure är att ge studenter, forskare, praktiker och tränare inom idrottspsykologi en praktisk vägledning för att implementera mindfulness och acceptansbaserademetoder i sitt arbete med idrottare. Denna bok samlar mycket erfarna praktiker som delar med sig av sina arbetsmetoder, övningar och fall för att inspirera idrottspsykologyrket.

Läs mer om boken på Routledges webbplats

Författare från GIH