Ny bok 2019: Fysisk aktivitet som medicin: en praktisk handbok utifrån FYSS

Nyheten publicerad | 2019-01-21

Ny bok 2019: Fysisk aktivitet som medicin: en praktisk handbok utifrån FYSS. Från GIH har Örjan Ekblom bidragit till ett av bokens kapitel om fysisk aktivitet för barn och ungdomar.

Bild av bokens omslag

Om boken

Människan är byggd för rörelse. Fysisk aktivitet påverkar kroppen på flera olika sätt och gör att vi mår bra och håller oss friska. Idag vet vi också, både genom vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet, att fysisk aktivitet kan såväl förebygga som behandla olika sjukdomstillstånd. Därför blir det allt vanligare att läkare och annan vårdpersonal skriver ut fysisk aktivitet på recept.

Boken Fysisk aktivitet som medicin vänder sig i första hand till dig som möter personer med olika diagnoser och vill få kunskap och vägledning i hur du på bästa sätt kan ge dem instruktioner och råd kring fysisk aktivitet. Men även till dig som är generellt intresserad av hur fysisk aktivitet och träning kan förebygga sjukdomar för ett friskare och hälsosammare liv.

Boken beskriver 24 vanligt förekommande diagnoser där du får bakgrundsinformation om respektive sjukdom.

Läs mer om boken på SISU idrottsböckers webbplats

Författare från GIH

Örjan Ekblom