Ny bok 2019: European physical education teacher education practices

Nyheten publicerad | 2019-05-20

Ny bok 2019: European physical education teacher education practices: initial, induction, and professional development. Redaktörer är Ann MacPhail, Deborah Tannehill och Zuleyha Avsar. Från GIH har Karin Redelius, Håkan Larsson och Suzanne Lundvall bidragit som författare.

Bild på boken European physical education teacher education practices

Om boken

En av de viktigaste förutsättningarna för att optimera inlärningsmöjligheterna inom idrott och hälsa är kvalificerade lärare. Detta gör det viktigt att undersöka idrottslärarutbildningarna i Europa och vilka effektiva metoder som praktiseras i olika länder när det gäller idrottslärarutbildningar. Den här boken behandlar båda frågorna. Läsaren kan i varje kapitel identifiera en specifik aspekt av idrotts- lärarutbildningen som är av intresse och sedan jämföra denna mellan 24 olika europeiska länder.

Läs mer om boken på Meyer & Meyer Sport förlags webbplats

Författare från GIH