Ny bok 2019: Barnnorm och kroppsform: Om ideal och sexualitet i barnkulturen

Nyheten publicerad | 2019-04-11

Ny bok 2019: Barnnorm och kroppsform: Om ideal och sexualitet i barnkulturen. Redaktör är Malena Jansson och från GIH har Magnus Kilger bidragit som författare.

Bild på boken Barnnorm och kroppsform

Om boken

Temat för Centrum för barnkulturforsknings årliga symposium 2018 var Barnnorm och kroppsform – om ideal och sexualitet i barnkulturen. I denna antologi har elva av symposiets talare omvandlat sina föreläsningar till artiklar som riktar sig till en bred läsekrets av kulturarbetare, pedagoger, forskare, studenter, kreatörer, kulturtjänstepersoner, bibliotekarier och alla andra med intresse för barnkultur. Som en röd – eller kanske regnbågsfärgad – tråd löper genom boken idén om att alla de normer och ideal som genomsyrar barnkulturen skapas och upprätthålls av människor. Därför kan de också omskapas eller avskaffas av människor. 

Läs mer om boken på Centrum för barnforskning (Stockholms universitet)

Författare från GIH