Niklas Psilander om muskelminne

Nyheten publicerad | 2019-01-31

Bild på Niklas PsilanderLyssna på Niklas Psilander som uttalar sig om muskelminne. Han började först studera effekten på möss, men nu undersöker han människor.
Försökspersonerna får träna tung styrketräning i tio veckor, men bara ett av sina ben. De fick ökad styrka och muskelmassa i det benet. Det blev tyvärr inte tillräckligt stor ökning av cellkärnor, vilket är basen till detta fenomen.

Efter sex månaders vila i det tränade benet började de träna båda benen i fem veckor, det vill säga de tränade både det vilade och det tränade benet.
Här visade det sig att ingen skillnad i muskeltillväxt eller styrka mellan kontrollbenet, som aldrig hade tränat, med det tränade benet.

– Det är svårt att säga om det finns ett muskelminne då vi inte lyckades öka mängden cellkärnor hos människor. Vi såg inget muskelminne när vi jämförde benen efter period två, men vi såg heller ingen skillnad i cellkärnenivåer mellan benen.

Läs mer om människors muskelminne

Lyssna på intervjun på YouTube