Manligt könshormon ökar prestationen hos friska kvinnor

Nyheten publicerad | 2019-10-18

Bild på Björn EkblomSyftet med forskningsprojektet är att mäta om det manliga könshormonet testosteron har effekt på kvinnors fysiska prestation och i så fall vilka mekanismer som ligger bakom. Sammanlagt har 48 friska aktiva kvinnor i åldrarna 18-35 år ingått. Hälften av dessa har fått testosteron och den andra hälften ett verkningslöst medel, så kallad placebo.
– Resultaten visar att de kvinnor som fick det manliga könshormonet även hade en tydlig ökning av uthållighet, men också viktiga förändringar i olika underliggande faktorer för prestation jämfört med de som fick placebo, säger Björn Ekblom, professor emeritus och ansvarig för studien vid GIH.

Studien pågick under tio veckor och testpersonerna har behandlats med 10 mg testosterontillskott för att mäta effekten av fysisk prestation, olika muskelfaktorer med mera. Studien är dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad, vilket innebär att hälften av deltagarna slumpmässigt får behandling av testosteron och den andra hälften får placebo.
– Bakgrunden till vi genomförde studien på GIH är att förstå vad som händer med prestationsförmågan. Den har ökat men man måste också mäta väsentliga faktorer som ligger bakom förändringarna. Om man inte gör det är inte prestationsförändringarna trovärdiga, säger Björn Ekblom.

Läs hela pressmeddelandet