Magnus Kilger i Uppsala lokala nyheter

Nyheten publicerad | 2019-03-25

Bild på Magnus KilgerMagnus Kilger är idrottslärare och forskare vid GIH. Han är intervjuad av Uppsalas lokala nyheter. Anledningen är könsuppdelade lag.

I bara tio av nära 900 lag inom barn- och ungdomsfotbollen i Uppland spelar flickor tillsammans med pojkar. Men enligt idrottsforskaren Magnus Kilger finns inga fysiologiska argument för att dela upp flickor och pojkar i olika lag.
– Inte före puberteten, säger han.

Magnus Kilger är förvånad över att så få fotbollsföreningar väljer att låta pojkar och flickor spela i lag tillsammans.
– Jag trodde i alla fall att det var tio procent, säger han.

Könsmönster reproduceras

De allra flesta fotbollsföreningarna delar alltså upp pojkar och flickor i olika lag redan i unga åldrar. Att det ser ut så beror på att vi vuxna väljer att ha det så, menar Magnus Kilger.
– Jag tror helt enkelt att det historiskt finns könsmönster som reproduceras, och en av dem, speciellt inom lagidrotter, är att man delar in efter kön, säger Magnus Kilger.

Han menar att det finns flera vinster med att inte dela upp.
– Man kommer bort från föreställningar att killar skulle vara mer tävlingsinriktade än tjejer. Sen tror jag att det skulle kunna vara utvecklande för individen att kunna röra sig mellan grupper; både där det finns äldre och yngre spelare, men också över könsgränser.

Finns det fysiska argument för att dela upp tjejer och killar?
– Inte före puberteten – det har jag mycket svårt att se.

Förbundet driver inte frågan

Linus di Zazzo är ordförande i Upplands fotbollförbund. Han är själv för mixade lag, och välkomnar att fler föreningar provar. Men han nämner också att det finns exempel där det inte har fungerat, där tjejerna slutat.
– Jag tror det handlar mycket vilken ledare man har, säger han.

Upplands fotbollsförbund har i dag inga planer på att driva frågan, utan det är upp till varje förening. Just nu prioriteras att försöka få fler tjejer att fortsätta med fotboll och att rekrytera fler kvinnliga tränare. Flera föreningar i Uppsala har mixade träningar – men då är barnen 5-6 år gamla.

Se inslaget från Uppsalas lokala nyheter