Läs artikel om barns försämrade hälsa

Nyheten publicerad | 2019-01-04

Gisela Nyberg forskar om barns fysiska aktivitet och hälsa vid Karolinska institutet och GIH. Hon uttalar sig i Aftonbladets Sportbladet om att den fysiska aktiviteten minskar och stillasittandet ökar. Allra störst är problemet för flickor i gymnasiet.


– Den  psykiska ohälsan har försämrats över tid, framför allt hos ungdomar. Och tittar man på data är det få barn som når upp till rekommendationerna om fysisk aktivitet. Det är endast 22 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna som når upp till rekommendationen, som är 60 minuter fysisk aktivitet om dagen, säger Gisela Nyberg.

Vilken grupp rör sig minst?

– Flickor rör sig mycket mindre än pojkar. Aktiviteten sjunker också med åldern. Framför allt är det flickorna i gymnasiet som rör sig för lite. En stor del av tiden är de stillasittande, ungefär 10 timmar om dagen.

Vilka effekter leder för lite fysisk aktivitet till?

– För lite fysisk aktivitet kan få effekter på till exempel skelettet. Det kan leda till fler frakturer när man blir äldre. Men det kan också leda till sämre prestation i skolan. Sen ger det såklart försämrad kondition och en sämre hälsa generellt. Fysisk aktivitet har också positiva effekter på hjärt- och kärlhälsa.

Leder den minskade fysiska aktiviteten till större kostnader för samhället?

– Ja, självklart ökar kostnaderna. Fysisk aktivitet och kondition är starkt kopplad till hälsa i framtiden. Fysisk inaktivitet leder till sämre hälsa och ökade kostnader för samhället. Såklart.

Vad kan man göra åt den minskade fysiska aktiviteten?

– Man behöver jobba tillsammans. I skolan till exempel – där når man alla ungdomar. Men också i samhället, genom att bygga områden som stimulerar fysisk aktivitet. Det kan bara cykelbanor eller grönområden, eller idrottsanläggningar.

– Man behöver hjälpa familjer och föräldrar att vara förebilder för sina barn. Till exempel genom att inte skjutsa barnen till skolan eller träningen, utan att man försöker få in vardagsmotion.

Hur viktigt är det med närhet till träning?

– Närheten har enormt stor betydelse. Det vet man ju själv som vuxen, har man långt till gymmet går man ju inte dit lika ofta. Det kom en rapport för två veckor sedan, där man hade jämfört 49 länder och hur barn rör sig. Japan var ett av länderna som hade högst fysisk aktivitet. Då tittade man på hur Japan skiljer sig från andra länder. Den avgörande skillnaden är att i Japan får man inte bo längre än fyra kilometer från skolan, för att barnen ska kunna gå dit.

Hur ska man få till det här då, att få barn att vara fysiskt aktiva?

– Det behövs en nationell handlingsplan. Det har vi inte i Sverige. En plan för hur vi ska få människor att bli mer aktiva.

Läs hela artikeln i Aftonbladets Sportbladet