GIH medverkar i Forskartorget

Nyheten publicerad | 2019-08-27

Bokmässan äger rum varje år i Göteborg. Årets mässa sker mellan den 26 och 29 september och här finns Forskartorget som presenterar ett tvär- och populärvetenskapligt program. I år kommer 125 forskare som föreläser om språk, tro, artificiell intelligens, osteoporos, bostäder, prostitution, djur, skateboarding, mat på 1700-talet, demokrati och mycket mer.

De besökare som kommer de två första dagarna är främst lärare, rektorer, forskare, journalister och skolelever. GIH är en av programarrangörerna och deltar under den första dagen med tre föreläsningar. Dessa är högskolelektor och doktor i barn- och ungdomsvetenskap Magnus Kilger, högskolelektor och docent Erik Hemmingsson, utbildningsledare och docent Åsa Bäckström.

"Idrottens talangjakt bland unga"

Bild på Magnus KilgerMagnus Kilgers föreläsning "Idrottens talangjakt bland unga" fokuserar på talangurval inom barn- och ungdomsidrotten och dess konsekvenser – inte bara för idrottsrörelsen utan även för hur detta producerar åtråvärda ideal hos idrottande barn.

Anledningen till Magnus Kilger vill medverka i Forskartorget är för att det är en viktig del av uppdraget som forskare.
– Jag vill förmedla och diskutera forskningsresultat med allmänheten. Det är också ett uppdrag som ofta förbises då det sällan ses som en merit inom akademin. Det ger också mig en chans att formulera min forskningsrelevans i ett vidare samhällsperspektiv, vilket inte alltid är så lätt!

Magnus förhoppningar på den vetenskapliga delen av Bokmässan är att det kan skapa nya kontaktytor både mellan forskare.
– Men kanske framför allt med förlag och skapa samarbeten för att skriva mer populärvetenskapligt.

Varför är ditt område intressant för andra att ta del av?
– Inom barn och ungdomsidrotten är selektering och urval ett ständigt återkommande ämne. Därför är det viktigt att analysera detta fält och vilka konsekvenser det får för idrottens verksamhet, men också för de barn och unga som deltar.

Bild på Erik Hemmingsson"Kroppshetsen och det slanka idealet"

Erik Hemmingssons föreläsning "Kroppshetsen och det slanka idealet" som handlar om övervikt och att människors olika fysiologiska förutsättningar som påverkar vad vi äter, hur vi äter och inte minst varför vi äter. Hans bok Slutbantat har fått stor uppmärksamhet och fördelen med att föreläsa på Forskartorget är att lyfta medvetenheten kring kroppshets.
– Kroppshets och hur det lätt blir en ingång i psykisk ohälsa, som antagligen är vår tids största hälsoutmaning.

Vad är dina förhoppningar på den vetenskapliga delen av Bokmässan?
– Det är alltid intressant att ta del av vad andra skriver om, och få ta del av sådant som kan ge nya uppslag och idéer framöver, både när det gäller böcker, forskning och debatter med omgivande samhället.

Varför är ditt område intressant för andra att ta del av.?
– Övervikt och psykisk ohälsa är två vanliga och allvarliga hälsoutmaningar som vi behöver hitta bra och konkreta lösningar på.

Bild på Åsa Bäckström"40 år av förändringar inom skateboard"

Åsa Bäckström föreläser om "40 år av förändringar inom skateboard" som bland annat handlar om skateboardens historia från subkultur till professionell idrott. Åsa har länge forskat och skrivit om skateboarden som livsstil och gemenskap. På frågan om varför hon vill medverka i Forskartorget svarar hon:
– Det är en intressant och viktig kontext för att sprida forskningsresultat. Min förhoppning är även att nå en bredare publik.

Varför är ditt område intressant för andra att ta del av?
– Min forskning visar hur skateboard har utvecklats i Sverige, men den utvecklingen speglar också idéer och tankar om ungdom, idrott, vuxenhet och organisering. Presentationen säger alltså något både om skateboard och om samhället i stort.

Läs mer om Forskartorget