GIH-badet är öppet efter renovering

Nyheten publicerad | 2019-09-16

GIH-badet har renoverats och öppnar igen hösten 2019 i regi av idrottsförvaltningen i Stockholm.

GIH-badet är öppet för allmänheten och sköts av idrottsförvaltningen i Stockholm. Läs mer om GIH-badet på Stockholms stads hemsida

GIH hänvisar till Stockholm stads idrottsförvaltning för alla frågor.

Vad har renoverats?

Så gott som alla ytor är renoverade i simhall och omklädningsrum. Bassängen har fått en ny vattenrening och nytt kakel.

Hopptornet på fem meter har tagits bort och de två resterande har bytts ut till nya hopptorn.

Alla lokaler har tillgänglighetsanpassats och det finns även en hiss ner i bassängen. Dessutom finns det ett könsneutrala omklädningsrum.

Bild på GIH-badet