Elitidrottares syn på det globala antidopingarbetet

Nyheten publicerad | 2019-02-08

I det internationella antidopingsystemet står idrottaren i centrum vad gäller reglering, granskning och kontroll. Anna Qvarfordts avhandling fokuserar på hur elitidrottarna uppfattar detta antidopingarbete.
– Det finns begränsad kunskap om konsekvenserna för idrottare och hur idrottare uppfattar systemet. Därför är syftet med denna avhandling att analysera legitimiteten för det globala antidopingarbetet och praktiken utifrån internationella elitutövares perspektiv.

I avhandlingen har Anna Qvarfordt analyserat hur policydokument är utformade till idrottsutövare. Hon har genomfört en enkätstudie med elitidrottare inom de internationella idrottsförbunden för skidor, friidrott, basket och volleyboll. Enkäten innehöll frågor om bland annat vistelserapportering, dopingkontroller, medicinska dispenser, organisationen och utbildning. Totalt svarade 261 idrottare från 51 länder. Utifrån enkäterna gjordes 13 intervjuer som blev en fördjupning för att förstå idrottsutövarnas uppfattningar och upplevelser.
– Resultaten visar att utövarna är positiva till reglering av doping inom idrotten och till antidopingarbetet som princip, men vad gäller det praktiska arbetet ställs frågan om det kan anses som legitimt.

Läs hela pressmeddelandet