Bra kondition ger ökad prestation på kontoret

Nyheten publicerad | 2019-02-26

Bild på Maria EkblomOm du jobbar på kontor och har medelgod eller hög kondition så har du också bättre minne och impulskontroll än den som har lägre syreupptagningsförmåga, enligt en studie från GIH. Det oavsett din ålder, kön och utbildning.

Studien visar att konditionen är viktig när det gäller två av nio undersökta funktioner. Medan den med maximal syreupptagningsförmåga har bättre impulskontroll och episodiskt långtidsminne, alltså ett långtidsminne för händelser, så gällde det exempelvis inte korttidsminnet eller arbetsminnet.

Enligt undersökningen förbättras också de två funktionerna bara upp till den nivån att man har konditionstalet 43 ml/kg/min. Att försöka få ännu bättre minne och impulskontroll genom att öka sin syreupptagningsförmåga ytterligare fungerar alltså inte.
– Det är en mycket hög andel av befolkningen som ligger under dessa nivåer och en stärkt kondition i dessa grupper skulle sannolikt öka motståndskraften mot ett flertal livsstilssjukdomar, säger Maria Ekblom, docent och projektledare på GIH.

Studien är en del i ett större flerårigt projekt som undersöker hur stillasittande och fysisk aktivitet kan påverka hälsosamma hjärnfunktioner såsom psykisk hälsa och tankemässiga förmågor.

* Totalt 362 kontorsarbetande har deltagit i undersökningen, där de fått göra konditionstester på cykel och kognitionstester.

Läs hela artikeln i Kollega