Artikel publicerad i Nature Scientific Reports

Nyheten publicerad | 2019-09-17

GIH har tillsammans med KTH fått en artikel publicerad i Nature Scientific Reports. I studien, som genomfördes på GIH, användes en traditionell två-dimensionell ultraljudsmetod och en ny metod som heter diffusion tensor imaging, DTI. Den kan användas för att med stor noggrannhet representera individuella muskelfibrer.

De muskler som undersöktes var vadmuskler och främre skenbensmuskeln som har särskild betydelse för strokepatienter. Här fann forskarna betydande skillnader i olika muskelegenskaper mellan metoderna. Slutsatsen var att DTI-metoden bättre identifierar de individuella egenskaperna i de muskler som undersöktes. Denna metod kan även ge viktig information för planering av behandlingen och för att ta fram en personligt datorbaserad muskelmodell.
– Forskningsresultatet är viktigt vad gäller behandling av strokepatienter för att kunna basera ett rehabiliteringsprotokoll på individuell bestämda muskelegenskaper, säger professor Toni Arndt.

Publikationer i tidskrifterna i Nature gruppen brukar få stor internationell genomslag.

Artikeln kan läsas på GIH:s DiVA (länk)

Artikeln kan läsas på Nature Scientific Reports (länk)