Aktiv arbetspendling har ökat bland svenskar

Nyheten publicerad | 2019-10-24

I en ny stor studie visar forskare i HPI-gruppen på GIH att aktiv arbetspendling, som att cykla eller gå till arbetet, var mer vanligt år 2015 jämfört med år 1998. Över 318 000 män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen har deltagit i studien.
– Att resultaten visar en ökning av andelen som aktivt arbetspendlar, som är en enkel och tillgänglig form av vardaglig fysisk aktivitet, är viktigt i dagens samhälle där många rör på sig för lite, säger Jane Salier Eriksson, en av de ansvariga forskarna vid GIH.

Studien baseras på en unik databas från hälsoföretaget HPI Health Profile Institute med över 318 000 män och kvinnor i åldrarna 18-74 år i den arbetsföra befolkningen. Deltagarna har genomgått en Hälsoprofilbedömning, där de bland annat svarat på en fråga om färdsätt till och från arbetet. Vid studiestarten hade ingen av deltagarna någon tidigare känd hjärt-kärlsjukdom.

Resultaten visade att andelen fysiskt aktiva pendlare var högre 2015 jämfört med 1998 oavsett kön, ålder, utbildningsnivå, träningsvanor, kondition och BMI.

– Vi fann att den "typiske" aktiva arbetspendlaren var en kvinna, hade hög utbildningsnivå, var normalviktig, tränade regelbundet, inte rökte och hade god kondition. Intressant nog hade detta förändrats ganska lite under dessa år. Den enda stora förändringen är att vid studiens första fem år så var det mer vanligt att en person med ett fysiskt aktivt arbete cyklade eller gick till arbetet. Idag är det oftare de med stillasittande arbeten, säger Jane Salier Eriksson.

Läs hela pressmeddelandet