Ny bok 2018: The exercising female

Nyheten publicerad | 2018-11-15

Ny bok 2018: The exercising female: science and its application är en antologi om vetenskapliga frågor relaterade till kvinnligt idrottande. Jacky Forsyth, Claire-Marie Roberts är redaktörer och från GIH har Göran Kentää bidragit till kapitlet "Motherhood in the exercising female".

Bild på boken The exercising female

Om boken

Boken presenterar en evidensbaserad referensram för vetenskapliga frågor relaterade till kvinnligt idrottande. Den riktar sig till såväl studenter och forskare som till yrkesverksamma inom idrotten. Baserat på den senaste forskningen syftar boken till att kritiskt utvärdera aktuella debatter, presentera vetenskapliga slutsatser bakom kvinnliga prestationer på idrottsområdet samt ge praktiska rekommendationer till idrottande kvinnor.

Läs mer om boken på förlaget Routledges webbplats

 

Författare från GIH