Nytt webblexikon 2018: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Nyheten publicerad | 2018-03-08

Nytt webblexikon 2018: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Författare som bidragit från GIH är Camilla Norrbin.

Bild på kvinnobiografiskt lexikon


Om lexikonet

Varför finns inga kvinnliga konstnärer, vetenskapsmän, politiker osv? Den frågan väcks så snart historia av olika slag ska skrivas. En av anledningarna är att historieskrivningen vilar på befintliga biografiska lexikon, där kvinnor förekommer mycket sällan. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, SKBL, ändrar på detta. Här finns nu, fritt tillgängligt (under CC-BY-licensen), 1000 levnadsteckningar över svenska kvinnor och över utländska kvinnor, som varit verksamma i Sverige.

Gå till Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Författare från GIH