Ny bok 2018: Sport management: Idrottens organisationer i en svensk kontext. Del 1

Nyheten publicerad | 2018-10-15

Ny bok 2018: Sport management: Idrottens organisationer i en svensk kontext. Del 1. Från GIH har Åsa Bäckström deltagit som redaktör och författare och Karin Redelius och Paul Sjöblom som författare.

Bild på bok om Sport Management

Om boken

Idrottens landskap förändras. Två tendenser är särskilt tydliga: professionalisering och kommersialisering. I den här boken beskrivs hur dessa tendenser tar sig uttryck i relation till hur idrotten organiseras. Det handlar om nya sätt att organisera idrott, som skapar såväl nya förutsättningar som utmaningar. Inte minst utmanar dessa nya organisationsformer rådande sätt att betrakta idrott.

Sport management handlar om att planera, organisera, leda och utvärdera idrott. Sedan drygt femton år tillbaka finns universitetsutbildningar som tar det här kunskaps- och forskningsområdet på största allvar. Författarna i den här boken har varit med och byggt upp dessa utbildningar. De har också forskat och undervisat inom området och på så vis bidragit till fältets expansion och vetenskaplighet såväl i Sverige som internationellt.

Läs mer om boken på SISU idrottsböckers webbplats

 

Författare från GIH