Ny bok 2018: Smarta barn

Nyheten publicerad | 2018-01-18

Ny bok 2018: Smarta barn. Författare Staffan Hultgren.

Bild på boken Smarta barn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om boken

Hur kan föräldrar och vuxna träna barns förmåga till logiskt tänkande, förstå sammanhang och ta ansvar utan att barn och unga känner skuld? Vad kan vi som vuxna göra för att underlätta barn och ungas livsresa? Exempel och praktiska tillämpningar på hur man tränar barns förmåga till logiskt tänkande.

Barnet kan lära sig att skilja på eget kontrollbehov och visa förståelse för andras behov. Samförstånd och samarbete kan skapas. Barnet har lärt sig en viktig strategi för vuxenlivet att lösa situationer med förståelse för andras kontrollbehov genom förhandling, kompromisser och samförstånd.

I samband med olika mänskliga behov tar boken upp många exempel på vänliga dialoger på hur man kan skapa goda relationer och tillåta barn och unga att ta egna beslut och samtidigt förstå konsekvenserna av sina beslut. Vardagligt logiskt tänkande uppstår när man kopplar en handling till en konsekvens.

Huvudbudskapet är att barn och unga ska få den uppväxt som de verkligen förtjänar och som de har rätt till. Att leva i en värld där vi alla hjälps åt för goda levnadsvillkor i den omgivning där vi lever och verkar.

Läs mer om boken på förlagets hemsida

Författare