Ny bok 2018: Resurser, representation och “riktig” idrott – om jämställdhet inom idrotten

Nyheten publicerad | 2018-05-31

Ny bok 2018: Resurser, representation och “riktig” idrott – om jämställdhet inom idrotten.

Redaktörer är Christine Dartsch, Johan R Norberg och Johan Faskunger, från Centrum för idrottsforskning. Från GIH har Håkan Larsson bidragit till bokens kapitel Idrottens könsmönster: “bara är så” eller “går att påverka”.

Om boken

Antologin, som är en del av CIF:s uppföljning av statens stöd till idrotten 2017, visar att att mycket arbete återstår innan kvinnor och mäns förutsättningar är jämställda inom idrotten. Idrottsrörelsen har allt att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämlikt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män – det är en fråga om demokrati, rättvisa och positiv idrottsutveckling.

Jämställdhet inom idrotten uppstår sällan av sig självt. Det finns dock en lång rad insatser som idrottens aktörer kan genomföra för att främja jämställdhet inom idrotten. Antologin tar upp exempel alltifrån kommunernas utformning av stödsystem och idrottsanläggningar, via arbetet att utmana och förändra idrottsnormer i föreningar, till att använda mål- och ekonomisk styrning på central nivå.

Författare från GIH