Ny bok 2018: Idrottsskada - från prevention till återgång till säker idrott

Nyheten publicerad | 2018-01-15

Ny bok 2018: Idrottsskada - från prevention till återgång till säker idrott. Eva Rasmussen Barr & Anette Heijne (red.) Författare från GIH är Carl Askling och Göran Kenttä.

Bild av boken Idrottsskada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om boken

Skador inom idrott är tyvärr vanliga och många barn och ungdomar skadar sig varje år vilket ger stora konsekvenser på vuxenlivet när det gäller deltagandet i fysisk aktivitet och idrott. En skada kan också vara predisponerande för en ny skada.

Många olika faktorer påverkar risken för skada och vi kan se såväl förebyggandet av skada som rehabilitering ur ett biopsykosocialt perspektiv. Ett omhändertagande av en skadad individ bör därför ske interprofessionellt.

Boken tar upp skador ur flera perspektiv, så som fysiologi, traumatologi, biomekanik, träningslära samt prevention och rehabilitering.

Läs mer om boken på Studentlitteraturs hemsida.

Författare