Ny bok 2018: Critical research in sport, health and physical education

Nyheten publicerad | 2018-12-07

Ny bok 2018: Critical research in sport, health and physical education. How to make a difference

Redaktörer är Håkan Larsson, Richard Pringle och Göran Gerdin.

Bild på omslaget till boken

Om boken

Normkritisk pedagogik har länge fungerat som utgångspunkt för forskning om idrott och hälsa i bred mening, men på senare tid har allt fler funderat över vilken skillnad forskningen har gjort i praktiken. Redaktörerna beslutade sig för att bjuda in några av de mest namnkunniga forskarna på området för att undersöka detta.

Boken är indelad i tre delar, där första delen handlar om normkritisk forskning om tävlingsidrott (sport), andra delen om normkritisk forskning om skolämnet idrott och hälsa (physical education) och tredje delen om normkritisk forskning om hälsopedagogik (health education).

De flesta är nog överens om att normkritisk pedagogik haft visst, men begränsat inflytande i tävlingsidrott, skolidrott och hälsopedagogik. Förklaringarna till detta är många, till exempel att forskarna inte varit tillräckligt radikala i sin forskning och att de inte samtidigt verkat som aktivister "på barrikaderna". Antologikapitlens författare föreslår också lite olika vägar framåt, en del att vi måste vara mera modesta i våra anspråk, andra att vi tvärtom måste bli ännu mer radikala och engagera oss "därute", det vill säga lämna akademin.

Inom de överlappande fälten inom sociologin för tävlingsidrott, skolidrott och hälsopedagogik har användningen av kritiska teorier och det kritiska forskningsparadigmet ökat. Men vilken social påverkan har denna forskning haft? Den här boken tar hänsyn till kapaciteten för kritisk forskning och tillhörande samhällsteori för att spela en aktiv roll i utmanande sociala orättvisor eller åtminstone att "göra en skillnad" inom tävlingsidrott, skolidrott och hälsopedagogik. Den undersöker också hur användningen av olika sociala teorier påverkar sportpolitiken, nationella läroplaner och hälsofrämjande aktiviteter, liksom praxis för undervisning, idrottsutbildning och konkurrens. Kritisk forskning inom idrott, hälsa och fysisk utbildning är en värdefull resurs för akademiker och studenter som arbetar inom forskningsmetoder, idrottssociologi samt utbildning inom fysisk aktivitet och hälsa.

Läs mer om boken på Routledges webbplats

Författare

 • Simon C. Darnell
 • Jayne Caudwell and Graham Spacey
 • Roy McCree
 • Billy Hawkins
 • Jim Denison & J. P. Mills
 • Richard Tinning
 • David Kirk
 • Louise McCuaig, Janice Atkin, Doune Macdonald
 • Rod Philpot, Göran Gerdin and Wayne Smith
 • Chris Hickey and Amanda Mooney
 • Carolyn Pluim and Michael Gard
 • Mikael Quennerstedt and Louise McCuaig
 • Lisette Burrows, Deana Leahy and Jan Wright
 • Pirkko Markula
 • Brendan Hokowhitu
 • Richard Pringle, Håkan Larsson and Göran Gerdin