Viktigt för kvinnor med bröstcancer att träna under cellgiftsbehandling

Nyheten publicerad | 2018-05-22

I samarbete med Karolinska Institutet (KI) har Daniele Cardinale, doktorand vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), tillsammans med Sara Mijwel vid KI, publicerat en artikel i den vetenskapliga tidningen FASEB. Studieresultaten visar att 16 veckor av högintensiv styrke- och konditionsträning. under cellgifts-behandlingen medför en förbättrad muskelmassa och muskelmetabolism.
– Därför är det viktigt att rekommendera träningsprogram för patienter med bröstcancer för att så tidigt som möjligt motverka skadliga effekter av cellgifter på muskelfunktionen och förbättra patienternas livskvalitet, säger Daniele Cardinale.

Högintensiv träning har visat sig vara en effektiv träningsmodell och syftet med denna studie har varit att jämföra två olika träningsprogram på hälsorelaterade och fysiologiska utfallsmått. Totalt ingick 240 kvinnor i den stora studien OptiTrain, ledd av professor Yvonne Wengström vid KI. Dessa kvinnor delades in i tre grupper där två grupper av patienter med bröstcancer har tränats med högintensiva inslag under 16 veckor under själva cellgiftsbehandlingen. Den ena gruppen deltog i ett träningsprogram som kombinerade styrketräning med högintensiv intervallträning. Den andra gruppen genomförde måttligt ansträngande konditionsträning och högintensiv intervallträning. Den tredje så kallade kontrollgruppen genomgick enbart cellgiftsbehandling och fick standardråd om träning av sin onkolog.

Läs hela pressmeddelandet