Två hedersdoktorer utsedda av GIH

Nyheten publicerad | 2018-05-08

Bild på hedersdoktorerna Francesca Racioppi och Lars KardellI samband med GIH:s akademiska högtid den 4 maj promoverades Francesca Racioppi, forskare vid WHO, och Lars Kardell, professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet, till att bli hedersdoktorer. Francesca Racioppis forskning handlar om fysisk arbetspendlings påverkan på stadsplanering och Lars Kardells om friluftsskogars skötsel och inverkan på människan.

Francesca Racioppi började forska på fysisk aktivitet, som att cykla och gå i samband med stadsplanering, när hon började arbeta vid WHO Regional Office for Europe. Hennes forskning och WHO:s arbete har påverkat det internationella och nationella beslutsfattandet så att fler cykel- och promenadstråk ger upphov till bättre hälsa, bättre miljö och mer levande städer.

Lars Kardells forskning inriktar sig på skogsmark för friluftsliv eller rekreation och dess läge, vår upplevelse av skog och dess skötsel samt förändringar i friluftslivets omfattning. Exploateringshoten mot skogsmark är ständigt närvarande och i de flesta fall har skötseln av rekreationsskogar under det senaste halvseklet blivit att man gör så litet som möjligt.

Läs hela pressmeddelandet