Street dance gav elever lärande om rörelse och hälsa

Nyheten publicerad | 2018-05-21

Sabina Vesterlunds licentiatuppsats beskriver hur svenska grundskoleelever ska utveckla sin förmåga att genomföra och värdera street dance ur ett rörelse- och hälsoperspektiv. De tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har varit centrala i studien.
– Resultatet visade att eleverna hade svårt att förstå innebörden i de tre begreppen, men när de väl förstod blev de positiva och kände sig delaktiga. De som inte förstod kände stress, utanförskap och att de var ifrågasatta. Detta visar att när eleverna begriper så vet de hur de kan hantera situationen och se dess möjligheter och begränsningar, säger Sabina Vesterlund, doktorand vid GIH.

Syftet med uppsatsen har varit att förstå varför elever lärt sig det som var avsett eller inte det som var avsett. För eleverna var det att utveckla en förmåga i relation till ett innehåll. Lärarna hade samma intresse men utifrån hur de ska förhålla sig till innehållet i undervisningen så eleverna lär sig det som är avsett på ett så kvalitativt sätt som möjligt.

Läs hela pressinformationen