Stor studie om ungas hjärnhälsa i skolor

Nyheten publicerad | 2018-12-07

Bild på Håkan LarssonFlera uppmärksammade studier visar att många barn och ungdomar rör sig för lite. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan bland unga. Nu startar GIH en studie om hur skolelevers motions- och matvanor påverkar hjärnan. Det skriver Idrottsforskning.

Håkan Larsson, professor i idrott vid GIH, är forskningsledare för projektet.
– Det är en studie i flera delar. Först kartlägger vi elevernas hälsa och välbefinnande. Det handlar om att mäta fysisk aktivitet, undersöka matvanor och deras övriga livssituation. Cirka 1 000 elever ingår i kartläggningen.

– I nästa steg testar vi hur olika sorters fysisk aktivitet påverkar hjärnans minnes- och beslutsförmåga. Närmare ett hundratal elever får göra uthållighets- och kognitionstester i vårt labb. Vi mäter också blodflödet i hjärnbarken.

Skolans organisation ingår

I uppdraget ingår även att studera hur skolan är organiserad.
– Förutom mätning och tester ska vi även studera skolkulturer. Vad kan man göra för att öka den vardagliga fysiska aktiviteten även utanför idrottslektionerna? Och vad krävs för att skolorna ska klara av det?
– Skolorna har haft uppdraget att iscensätta fysisk aktivitet i 15 års tid. Men det händer inget. Vi vill därför rekrytera 5-6 skolor som vill ta sig an utmaningen att förändra skolkulturen så att fysisk aktivitet blir ett stående inslag i skolmiljön.

Aktiviteter som är mest gynnsamma för hjärnhälsan

Varför är det intressant att göra denna studie?
– Vi vill ta reda på vilka aktivitetsformer som är de mest gynnsamma för hjärnfunktionen. Ska aktiviteten till exempel ske innan, under eller efter en lektion? Ska den vara högintensiv eller lågintensiv? Ibland låter det som om vi forskare redan vet en hel del om det. Men så är det inte riktigt.

Recept till skolorna

Ett viktigt syfte med forskningsprojektet är att ta fram ett "recept" till skolorna.
– Det ska vara ett slags recept på gynnsam fysisk aktivitet och hur det kan iscensättas i skolorna. Aktiviteten kan vara både spontan och organiserad och komma i olika former. Det kan också handla om mat – ska man satsa på frukost eller mellanmål till exempel? Och att förändra den fysiska skolmiljön, skolans organisation eller hur olika professioner används.

Berör hela skolan

Vad innebär det här för skolorna?
– Det behövs ett stort engagemang. Det kräver att man är villig att förändra skolan från skolledningsnivå. Man får inte tänka att det här ska bli idrottslärarnas uppgift. Vi tror att det finns ett intresse och flera skolor har redan hört av sig till oss. Det finns en oro för att den psykiska ohälsan ökar på skolorna. Det vill man göra något åt.

Fakta om studien

  • Namn: Fysisk aktivitet och hjärnhälsa för skolungdomar.
  • Pågår: mellan åren 2018 och 2022.
  • Deltagare: Cirka 1 000 elever i årskurs 7 och ett tjugotal skolor.
  • Involverar både storföretag och stiftelser.
  • Total budget cirka 35 miljoner kronor.
  • Samarbetspartners är Ikea, Coop, Skandia, Skanska, Generation Pep och Konsumentföreningen Stockholm.

Läs hela artikeln i Idrottsforskning