SCIF:s vetenskapliga pris delas ut på akademisk högtid

Nyheten publicerad | 2018-05-07

Tre forskare tar emot SCIF:s vetenskapliga pris fredagen den 4 maj 2018 i samband med GIH:s akademiska högtid. Marcus Moberg, fil dr i idrottsvetenskap vid GIH, är en av mottagarna som får priset till yngre forskare.
– Det känns väldigt hedrande att bli uppmärksammad för min forskning. Tidigare pristagare består av mycket framstående forskare, så det är en ära att jag får finnas med bland de namnen. Att vara forskare är inget arbete – det är en livsstil. Därför betyder det otroligt mycket att få bekräftelse på att det jag gör har betydelse för andra, säger Marcus Moberg.

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF, bidrar varje år med medel till svensk forskning av hög kvalitet inom idrottsvetenskap. Det stora vetenskapliga priset går i år till professor emeritus Bill Sund vid Stockholms universitet och priset till yngre forskare går till universitetsadjunkt Tommy Lundberg vid KI och fil dr Marcus Moberg vid GIH.
– Sveriges Centralförening för idrottens främjande stöder svensk idrott på många sätt. Att årligen dela ut pris till förtjänta forskare är ett verksamt sätt att främja svensk idrott. Årets pristagare har på ett tydligt sätt bidragit till svensk idrotts utveckling, säger Per Nilsson, ordförande i forskningskommittén, SCIF.

Läs hela pressmeddelandet