Partiernas svar om förebyggande ansvar för välfärdssjukdomar

Nyheten publicerad | 2018-09-04

Alla riksdagspartier har fått frågan om vilket ansvar de tar för att förebygga välfärdssjukdomar. Anledningen är de stora socioekonomiska skillnaderna, ökat stillasittande och växande folkmängd. Dessutom ökar de vanliga folksjukdomarna som demens, diabetes, högt blodtryck, cancer och hjärt- kärlsjukdomar.

– Många politiker vill ta ansvar för att förhindra välfärdssjukdomar, men frågan är hur detta ska göras? Ett förslag som GIH initierat är en Friskvårdslotsmottagning. Syftet med denna är att hjälpa de som fått Fysisk aktivitet på recept att bli mer fysiskt aktiva via egenaktivitet eller hos någon friskvårdsaktör, säger Per Nilsson, rektor vid GIH.

Läs svaren från de sex partierna i pressmeddelandet