Ökad motion efter hjärtinfarkt kan rädda liv

Nyheten publicerad | 2018-04-24

Patienter som ökade sin fysiska aktivitet efter hjärtinfarkt halverade sin risk att dö. Det visar en studie på drygt 22 000 patienter som genomförts av Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och Centrum för hälsa och prestation vid Göteborgs universitet.

– Då effekterna av ökad fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt är så tydliga borde alla bli rekommenderade att vara fysiskt aktiv. Denna rekommendation är minst lika viktig som att de får råd att sluta röka och minska stress, säger Örjan Ekblom, docent vid GIH.

Syftet med studien var att se om det fanns en effekt av förändringar i fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt. Studien omfattade 22 227 patienter i Sverige som haft en hjärtinfarkt mellan 2005 och 2013. Uppgifterna kom från RIKS-HIA-registret, SEPHIA-registret och dödsorsaksregistret.
– Vi vet att fysiskt aktiva personer får hjärtinfarkt i mindre utsträckning, men vi visste inte effekten av förändringar i motion efter en hjärtinfarkt, säger Örjan Ekblom.

Läs hela pressmeddelandet