Mikael Mattsson om myten om 10 000 steg per dag

Nyheten publicerad | 2018-02-06

Bild på Mikael MattssonHälsoappar, aktivitetsarmband, även gamla klassiska stegräknare har länge markerat 10 000 steg som målet för dagen. Mindre känt är att den siffran bara är en kvarleva från en japansk reklamkampanj.

Att promenera 10 000 steg om dagen har varit ett allmänt känt riktmärke för vad som är en bra dos vardagsmotion. Det är lätt att anta att den siffran är framtagen enligt vetenskapliga metoder som ett perfekt allmänt mål för rörelse och hälsa. I själva verket är det resultatet av en reklamkampanj i Japan på 1960-talet. Det uppmärksammades nyligen av läkaren och vetenskapsjournalisten Michael Mosley i ett tv-program på BBC.

I samband med OS i Tokyo 1964 lanserades en produkt som marknadsfördes mot hälsomedvetna människor och var en tidig stegräknare. Produkten hette Manpo-kei, från japanskans "man", som betyder 10 000 och "po", som betyder steg. Det vill säga en 10 000-steg-mätare.

Den japanska stegräknaren byggde på en studie från universitet i Kyushu, som menade att om japanerna ökade sitt dagliga antal steg från genomsnittet 4 000 till 10 000 skulle de bränna omkring 500 kalorier extra.

Väldigt grovt mått på hälsa

Reklamkampanjen med fokus på 10 000 steg blev en stor framgång och det specifika antalet steg blev ett slags standard för stegräknare.
– Det är en jämn siffra som är lätt att mäta. Gör man ingenting kan man hamna på ett par tusen steg per dag. För att komma upp i 10 000 behövs någon timmes promenerande, säger Mikael Mattsson, idrottsforskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Stegräknare är dock i största allmänhet ett väldigt grovt mått på hälsa och rörelse. Har man till exempel en stegräknartävling på jobbet mäts inte om de anställda cyklar till jobbet, går eller simmar under lunchen.
– Själva stegen i sig spelar ingen roll överhuvudtaget. Man får en hälsoeffekt av vilken träning som helst. Att man förflyttar sig ett visst antal steg betyder inte att det blir bättre.

Moderna aktivitetsmätare mäter annorlunda

Tekniken i modernare aktivitetsmätare fokuserar inte längre på de 10 000 stegen. Istället utgår man numera ifrån tre variabler – träning, icke träningsrelaterad rörelse och stillasittande. Storsäljare som Apple watch delar in det i tre olika cirklar som samspelar med varandra och ger ett bättre mått på hur aktiv livsstil användaren egentligen har.
– Då är det lite lättare och mer pedagogiskt att hålla sig till det. Men det väldigt trubbigt. Dessutom kan det bli stor skillnad mellan olika individer.

Artikeln finns i tidningen GöteborgsPosten