Medverkan i skolidrotten bidrar till livslång hälsa

Nyheten publicerad | 2018-10-01

I senaste numret av Svenska Idrottslärarföreningens medlemstidning "Idrott & hälsa" skriver Elin Ekblom Bak om den studie som hon och forskarkolleger publicerade i maj. Där studerades betydelsen av deltagande i idrott och hälsa och aktivitet på fritiden i ung ålder för aktivitetsvanor, prestationsförmåga och hälsa senare i livet.

– De kvinnor som deltog i skolans idrottslektioner, jämfört med de som inte gjorde det, är idag oftare och regelbundet fysiskt aktiva, har högre kondition, är mindre överviktiga, upplever sin hälsa bättre och har lägre blodtryck. När samma jämförelse gjordes för män visade det sig att även de upplever att de har bättre hälsa och är mindre överviktiga. För de som även var aktiva på fritiden i ung ålder finns ännu större positiva hälsomässiga effekter för både kvinnor och män, säger Elin Ekblom Bak, med dr och en av de ansvariga forskarna bakom studien.

Läs pressmeddelandet om studien