Malin Åmans avhandling analyserar anmälda idrottskador

Nyheten publicerad | 2018-01-12

Kartläggning och kunskap kring idrottsskador behövs för att kunna förhindra att fler uppstår. Malin Åman har i sin avhandling analyserat förekomsten av akuta skador inom olika idrotter.
 
Underlaget är baserat på de idrottsskador som rapporterats till försäkringsbolaget Folksam rörande licensierade idrottare i alla åldrar och nivåer.
– Även om jag bara inriktat mig på data från de skador som lett till en anmälan till försäkringsbolaget så visar resultaten att akuta skador inom idrotten är ett problem. Ungefär tio procent av alla anmälda skador leder till bestående besvär för idrottaren och de flesta är under 25 år, säger Malin Åman.
 

Läs hela pressmeddelandet