Jonas Mikaels recenserar avhandling om friluftsliv

Nyheten publicerad | 2018-04-03

Bild på Jonas MikaelsJonas Mikaels har skrivit en recension över avhandlingen "Möjligheter och begränsningar i friluftsliv" skriven av Jakob Haahr. Här skriver Jonas att forskningsfrågorna är undersökta genom ett utforskande angreppssätt i form av en case- och kulturstudie.

Det är i synnerhet möjligheter och begränsningar för friluftsturer i landskapet som är i fokus. Det geografiska området är avgränsat till Det Sydfynske Øhav med särskilt fokus på Helnæsbukten.

För att avgränsa studiens vetenskapliga omfång, har följande tre forskningsfrågor formulerats:

  • Vari ligger möjligheterna och begränsningarna för (tur)friluftsliv på den formella politiska arenan?
  • Vari ligger möjligheterna och begränsningarna för (tur)friluftsliv i landskapet?
  • Vari ligger möjligheterna och begränsningarna för (tur)friluftsliv i språket?

Det är med andra ord på dessa tre arenor, den politiska, den geografiska och den språkliga arenan, som det danska turfriluftslivet analyseras.

Läs hela recensionen på webbplatsen idrottsforum