Hur påverkas vi av aktivitetsbaserat kontor?

Nyheten publicerad | 2018-04-12

För att möta kravet på ökad effektivitet inför många arbetsgivare idag aktivitetsbaserade arbetsplatser. De nya flexibla kontorsmiljöerna ger medarbetaren ökad frihet och variation i arbetsmiljö utifrån arbetsuppgift, men avsaknaden av ett eget skrivbord eller kontor ställer samtidigt nya krav på medarbetaren och organisationen. Dessa kontorslösningar införs trots att det idag saknas vetenskapligt baserad kunskap kring långsiktiga effekter på medarbetarnas hälsa, arbetsprocesser och produktivitet. 

I ett nytt forskningsprojekt vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, ska införandet och effekterna av det aktivitetsbaserade kontoret undersökas tillsammans med ICA Gruppen, Tenant & Partner, Previa och NCC. De medverkande företagen vill inte bara veta hur den nya kontorsformen påverkar medarbetares hälsa, kreativitet och prestation utan är även intresserade av vilka faktorer som är viktiga för att implementera ett aktivitetsbaserat kontor.

Läs hela pressmeddelandet om aktivitetsbaserade kontor