Stort forskningsanslag från FORTE till GIH

Nyheten publicerad | 2018-10-08

GIH har fått 2,73 miljoner kronor från FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, för projektet till forskningsprojektet "Stillasittande och kondition i den svenska arbetsföra befolkningen – trender och betydelse för hälsa, hjärt-kärlsjukdom och livslängd i ett 30-årsperspektiv."

Elin Ekblom Bak är ansvarig forskare för projektet:
– Syftet med studien är att studera betydelsen av sittandet på arbetet och fritiden samt kondition för upplevd hälsa och riskmarkörer för metabol ohälsa. Den ska även undersöka trender och betydelse av den fysiska arbetssituationen och konditionsnivå för hjärt-kärlsjukdom samt livslängd över en 30-årsperiod. Forskningsprojektet vill även få svar på om kön, ålder, utbildningsnivåer och yrken kan variera. Dessutom kommer köns- och åldersspecifika gränsvärden för kondition att identifieras.

Forskningsprojektet bedrivs i "HPI-gruppen" på GIH där Elin Ekblom Bak är ansvarig forskare tillsammans med Victoria Blom, Lena Kallings, Erik Hemmingson, Örjan Ekblom och Björn Ekblom.

Läs mer om forskningsgruppen