GIH-badet klart till hösten 2019

Nyheten publicerad | 2018-01-23

GIH-badets renovering påbörjas vecka 5. Akademiska Hus har upphandlat entreprenören Viktor Hanson som återupptar renoveringen av GIH-badet. De har etablerat sina byggbodar på GIH:s tennisbanor.

GIH-badet beräknas vara klart till höstterminen 2019. Från den 1 juni 2019 kommer Stockholms Idrottsförvaltning att sköta GIH-badets drift efter dess renovering.

Bild på byggbodarna på tennisbanorna